Systém s tříkomorovou konstrukcí, určený pro vnitřní nebo vnější protiprotipožární příčky.

Charakteristika

 • výplň o maximální tloušťce 73 mm umožňuje dosáhnout třídy požární odolnosti EI120.
 • inovativní způsob zasklení jednostrannou zasklívací lištou - na druhé straně může plocha skla tvořit s křídlem téměř jednu rovinu
 • kratší doba výroby a montáže než u dvoulištového zasklívacího provedení
 • snadná montáž skla pomocí posuvných přítlačných prvků
 • ochrana proti odtržení ohnivzdorné pásky při montáží v drážce
 • možnost zhotovení velkorozměrových konstrukcí
 • maximální výška konstrukce je 4 m
 • možnost kombinace s dalšími protipožárními systémy EI60 a EI90 při použití adaptivních profilů.

 • Hliníkové profily EN AW-6060 podle PN-EN 573-3 stan T66 podle PN-EN 515
 • Hloubka rámu 89 mm
 • Hloubka křídla 89 mm
 • Výplně jednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN - EN 1279-1, PN - EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. Do 73 mm
 • Zvuková izolace

  z szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych:

  wg wskaźnika RA1 – 40 dB, RA2 – 38 dB, RW – 41 dB

  jednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN - EN 1279-1, PN - EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv.

 • Národní technické osvědčení

  ITB-KOT-2017/0351 - "Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému PONZIO PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu"