Charakteristika

 • tříkomorová konstrukce profilu
 • konstrukční hloubka profilu 78 mm pro rám a 86 mm pro křídlo.
 • maximální šířka křídla 1,38 m
 • maximální výška křídla 2,76 m
 • maximální plocha křídla 3,45 m2
 • šířka přerušovače tepelného mostu 34 mm
 • maximální hmotnost 200 kg
 • obvodové kování
 • konstrukce s jedním rámem a jednostranně zalícované
 • možnost kombinace s jinými systémy Ponzio
 • řešení, na které se vztahuje platná klasifikace požární odolnosti a národní technické posouzení

 • Hliníkové profily EN AW-6060 dle PN-EN 573-3 stan T66 dle PN-EN 515
 • Hloubka rámu 78 mm
 • Hloubka křídla 86 mm
 • Výplně jednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN - EN 1279-1, PN - EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. 39-42 mm
 • Zvuková izolace

  mnohonásobné zasklení 39,5mm,  s protipožárními vlastnostmi: podle indexu RA1 – 41 dB, RA2 – 38 dB, RW – 45 dB

 • Národní technické osvědčení

  ITB-KOT-2017/0351 - "Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému PONZIO PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu"