Sloupkově-příčkový systém fasádních stěn s požární odolností EI30.

Charakteristika

 • možnost výroby protipožárních fasádních stěn s průhlednými neprůhlednými mezipatrovými pásy.
 • možnost montáže požárně odolných oken a dveří (jednokřídlých nebo dvoukřídlých) systému Ponzio PE78EI.
 • vypěňující pásky chrání přerušovače tepelného mostu a utěsňují spojení mezi konstrukcí a sklem.
 • žádná omezení šířky a výšky konstrukce
 • šířka systémových profilů, sloupků i příčníků je 52 mm a u vnějších krycích lišt je to 51 mm.
 • řešení, na které se vztahuje platná klasifikace požární odolnosti

 • Hliníkové profily EN AW-6060 dle PN-EN 573-3 stan T66 dle PN-EN 515
 • Hloubka sloupů a příček sloupky: 85 - 196 mm, příčky: 91 - 201 mm
 • Šířka sloupů a příček 52 mm
 • Výplně jednoduché i mnohonásobné zasklení nebo neprůhledné výplně s požární odolností 15-66 mm
 • Propustnost vzduchu třída AE 2100
 • Vodotěsnost třída RE 2100
 • Tepelná izolace

  U0 od 1,7 W/m2K a Ucw/Uw od 0,78 W/m2K (vypočítané pro prvek s rozměry: L 1200 x H 2500 mm, Ug=0,5 W/m2K, sklo)

 • Klasifikace Číslo zakázky 1561/19/R118NZP + Příloha 1561/20/R136NZP + Příloha 1561/21/R143NZP
 • Osvědčení a certifikáty kvality
  1. Osvědčení NR 03-01561/19/R126NZE
  2. 01561/16/R83NZP "Posouzení šíření ohně ve stěnách a střešních krytinách systému PONZIO PF152"
  3. 1561/19/R118NZP + Příloha 1561/20/R136NZP + Příloha 1561/21/R143NZP „Klasifikace požární odolnosti fasádních stěn systému Ponzio PF152 v plné či částečné konfiguraci od společnosti Ponzio Polska Sp. z o.o.”