Protipožární varianta systému PONZIO PF152 pro provádění prosklených střech ve třídě vnitřní požární odolnosti REI30/RE45 podle normy PN-EN 13501-2:2016.

Charakteristika

 • možnost zhotovení střechy se sklonem 0⁰ až 80⁰
 • během zkoušky bylo simulováno nahodilé zatížení (např. zatížení sněhem) 0,24 kN/m2.
 • maximální rozměry zasklení 900x2000 mm nebo 988x1500 mm
 • možnost použití trapézového a trojúhelníkového zasklení
 • žádné omezení šířky střechy, rozpětí je omezeno maximálním namáháním v krokvích a vaznicích.
 • možnost použití trojskla o tloušťce až 67 mm.

 • Hliníkové profily EN AW-6060 dle PN-EN 573-3 stan T66 dle PN-EN 515
 • Hloubka sloupů a příček sloupy: 85 - 196 mm, příčky: 91 - 201 mm
 • Šířka sloupů a příček 52 mm
 • Výplně trojskla do 67 mm
 • Tepelná izolace

  Uf od 1,9 W/m2K a Ucw/Uw od 1,1 W/m2K (pro Ug=0,7 W/m2K a konstrukce s rozměry 3,0x4,3m)

 • Klasifikace 01561/21/R144NZP
 • Osvědčení a certifikáty kvality
  1. 01561/21/R144NZP - Klasifikace požární odolnosti ITB
  2. klasifikační zprávy č. 1577.1/17/Z00NZP a č.1577.1/17/Z00NZP/ENG
  3. 01561/16/R83NZP „Osvědčení o šíření požáru ve stěnách a střešních krytinách systému PONZIO PF152”

Řezy
Prospekty
Ponzio PF152EI

Ponzio PF152EI

Obecné informace

Ponzio PF152EI tř. REI30/RE45

Ponzio PF152EI tř. REI30/RE45

prosklená střecha

Ponzio PF152EI tř. REI30/RE45

Ponzio PF152EI tř. REI30/RE45

prosklená střecha