Wariant systemu PONZIO PF152 w wersji ppoż. do wykonywania dachów przeszklonych w klasie odporności ogniowej na działanie ognia wewnętrznego REI30/RE45 zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2016.

Charakterystyka

 • możliwość wykonania dachu o pochyleniu od 0⁰ do 80⁰
 • w czasie badania symulowano obciążenie zmienne (np. obciążenie śniegiem) o wartości 0,24 kN/m2
 • maksymalne wymiary przeszklenia 900x2000 mm lub 988x1500 mm
 • możliwość stosowania przeszkleń trapezowych oraz trójkątnych
 • brak ograniczenia szerokości dachów, rozpiętość ograniczona maksymalnymi naprężeniami w krokwiach i płatwiach
 • możliwość stosowania przeszkleń dwukomorowych o grubościach do 67 mm

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
 • Głębokość słupów i rygli słupów: 85 - 196 mm, rygli: 91 - 201 mm
 • Szerokość słupów i rygli 52 mm
 • Wypełnienia szyby zespolone dwukomorowe do 67 mm
 • Izolacyjność termiczna

  Uf od 1,9 W/m2K oraz Ucw/Uw od 1,1 W/m2K (dla Ug=0,7 W/m2K i konstrukcji o wym. 3,0x4,3m)

 • Klasyfikacja 01561/21/R144NZP
 • Dopuszczenia i świadectwa jakości
  1. 01561/21/R144NZP - klasyfikacja ITB w zakresie odporności ogniowej
  2. raporty klasyfikacyjne nr 1577.1/17/Z00NZP oraz nr 1577.1/17/Z00NZP/ENG
  3. 01561/16/R83NZP „Ocena rozprzestrzeniania ognia po ścianach i przekryciach dachowych systemu PONZIO PF152”
Przekroje
Prospekty
Ponzio PF152EI kl. REI30/RE45

Ponzio PF152EI kl. REI30/RE45

dach przeszklony

Ponzio PF152EI kl. REI30/RE45

Ponzio PF152EI kl. REI30/RE45

dach przeszklony