Polityka prywatności

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 34 z późn. zm.), PROCURAL sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności („Polityka”) i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których operatorem jest PROCURAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cekanowie, przy ulicy Płockiej 22, 09-472 Słupno (k. Płocka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060249 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:  7741008197, REGON: 610220614, BDO: 000042079. 
Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego Serwisu. W tym celu przestrzegamy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 3. W ramach Serwisu stosowane są zarówno pliki cookies stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez dłuższy czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika), podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po opuszczeniu Serwisu lub zamknięciu okna przeglądarki.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; bez tych plików cookies Serwis może nie działać poprawnie;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

§ 2

ZAKRES DANYCH

 1. Za pomocą technologii cookies PROCURAL sp. z o.o. zbiera anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach, zaś w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w Serwisie podając swoje dane, PROCURAL sp. z o.o. przetwarza dodatkowo również takie dane (przykładem tego typu sytuacji jest dokonywanie zakupów online, kontakt z działem obsługi Klienta, utworzenie konta, czy przesyłanie informacji o konkursach i ofertach).
 2. Wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem:   
  • adres URL witryny, którą Użytkownik odwiedzał przed trafieniem do Serwisu,
  • adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie w Serwisie,
  • adres IP Użytkownika, serwer proxy, system operacyjny, przeglądarkę internetową i dodatki, identyfikator urządzenia i jego funkcje, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych,
  • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania,
  • historię zleceń i zakupów,
  • login, hasło oraz unikalny identyfikator. 
 3. Część danych zgromadzonych i przechowywanych w plikach cookies może być kwalifikowana jako dane osobowe.

§ 3

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. PROCURAL sp. z o.o. jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w plikach cookies danych w następujących celach:
  • optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Serwisu, w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; gromadzone pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, a w efekcie ulepszać jego strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
  • analiz wykorzystywania Serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
  • mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
  • dopasowania treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
  • zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził;
  • zapamiętania zalogowania;
  • zapamiętania zawartości koszyka;
  • zapamiętania preferencji wyświetlania;
  • tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 2. PROCURAL sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania zgromadzonych i przechowywanych w plikach cookies danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.

§ 4

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie dane gromadzone przez PROCURAL sp. z o.o. w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 2. Podmioty powiązane z PROCURAL sp. z o.o., w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania ww. danymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 3. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ PROCURAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

 4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

§ 5

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 1. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika na podstawie jego zgody, wyrażanej – co do zasady - podczas pierwszych odwiedzin Serwisu.
 2. Użytkownik może kontrolować pliki cookies w każdym czasie - w szczególności poprzez cofnięcie lub zmodyfikowanie zgody, o której mowa w pkt 1 powyżej lub poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki cookies z pamięci / dysku urządzenia końcowego (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich w pamięci / na dysku.
 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika  w Serwisie i w przeglądarce internetowej (z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej) oraz nieusuwanie ich. 
 4. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. 
 5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Brak odpowiedniej zmiany tych ustawień jest równoznaczny ze zgodą na przechowywanie cookies na komputerze (lub innym urządzeniu) Użytkownika Serwisu oraz uzyskiwanie dostępu do nich przez PROCURAL sp. z o.o. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.    
 7. Zmiana ustawień plików cookies polegająca na ograniczeniu ich stosowania może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik odwiedza Serwis wykorzystując w tym celu urządzenie mobilne, to urządzenie  to – co do zasady - wysyła dane dotyczące lokalizacji Użytkownika. Większość urządzeń pozwala jednak zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a PROCURAL sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika w tym zakresie. 

§ 6

ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii, jak również zmiany przepisów prawnych, mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez PROCURAL sp. z o.o. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

§ 7

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zasady przetwarzania przez PROCURAL sp. z o.o. danych osobowych zawartych w plikach cookies  określa „Kaluzula informacyjna RODO” dostępna w Serwisie - w zakładce „RODO”
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - PROCURAL sp. z o.o. z siedzibą w Cekanowie przy ul. Płockiej 22, 09-472 Słupno.
 3. PROCURAL sp. z o.o. informuje, że w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z Serwisu posiłkuje się usługą Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć  tutaj.

§ 8

DANE KONTAKTOWE

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez PROCURAL sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, 
w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej Polityki, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ado@procural-group.com.