System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych.

Charakterystyka

 • innowacyjny sposób szklenia z jednostronną listwą przyszybową - z drugiej strony powierzchnia szyby może tworzyć niemal jedną płaszczyznę ze skrzydłem
 • krótszy czas produkcji i montażu niż przy wyrobach dwulistwowych
 • wygodny montaż szyby przy pomocy suwaków dociskowych
 • zabezpieczenie przed oderwaniem taśmy ogniochronnej poprzez montaż we wrębie
 • wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
 • możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach
 • możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych
 • możliwość łączenia z innymi systemami ogniowymi EI30 i EI90 poprzez zastosowanie tej samej głębokości kształtowników 78 mm
 • możliwość łączenia z systemami ogniowymi EI120 poprzez zastosowanie kształtowników adaptacyjnych
 • możliwość wykonywania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na wyjściach i drogach ewakuacyjnych
 • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej, Krajową Oceną Techniczną oraz Raportem Klasyfikacyjnym

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
 • Głębokość ościeżnicy 78 mm
 • Głębokość skrzydła 78 mm
 • Wypełnienia szyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone: PN - EN 1279-1, PN - EN 1279-5, panele nieprzezierne: wg Krajowej Oceny Technicznej, Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej lub Raportów Klasyfikacyjnych 20 - 62 mm
 • Izolacyjność akustyczna z szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych: wg wskaźnika RA1 - 35 dB, RA2 - 35 dB, RW - 37 dB
 • Dymoszczelność klasa Sa i S200 wg PN-EN 13501-2
 • Krajowa Ocena Techniczna

  ITB-KOT-2017/0351 - "Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną"

 • Dopuszczenia i świadectwa jakości

  Raporty Klasyfikacyjne dla drzwi zewnętrznych, certyfikowanych wg normy PN-EN 16034 i PN EN 14351-1+A2