System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania drzwi i ścian jako przegród przeciwpożarowych wewnętrznych lub zewnętrznych.

Charakterystyka

 • w systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm
 • wiele wariantów wykonywania skrzydeł drzwiowych
 • możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych
 • możliwość wykonania konstrukcji łukowych
 • możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach
 • możliwość łączenia z innymi systemami ogniowymi EI60 i EI90 poprzez zastosowanie tej samej głębokości kształtowników 78 mm
 • możliwość wykonywania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na wyjściach i drogach ewakuacyjnych
 • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej, Krajową Oceną Techniczną oraz Raportem Klasyfikacyjnym

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
 • Głębokość ościeżnicy 78 mm
 • Głębokość skrzydła 78 mm
 • Wypełnienia szyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone: PN-EN 1279-1, PN-EN 1279-5, panele nieprzezierne: wg Krajowej Oceny Technicznej, Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej 14 - 54 mm
 • Izolacyjność akustyczna

  z szybą pojedynczą o grubości 17 mm, o właściwościach ogniochronnych: wg wskaźnika RA1 - 35 dB, RA2 - 35 dB, RW - 37 dB

 • Dymoszczelność

  klasa Sa i S200 wg PN-EN 13501-2

 • Krajowa Ocena Techniczna

  ITB-KOT-2017/0351 - "Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną"