System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych przegród przeciwpożarowych.

Charakterystyka

 • możliwość pełnego wykorzystania światła dziennego oraz wizualnego powiększenia przestrzeni przy zachowaniu optymalnej odporności ogniowej EI60
 • brak ograniczeń maksymalnych wymiarów szerokości całej konstrukcji
 • maksymalna szerokość pojedynczej tafli szkła 1,76 m
 • maksymalna wysokość pojedynczej tafli szkła 3,52 m
 • maksymalna powierzchnia pojedynczej tafli szkła 5,68 m
 • fugi pomiędzy dwiema taflami szkła mają tylko 4 mm szerokości i są wypełnione ogniochronnym materiałem pęczniejącym oraz niepalnym silikonem
 • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej i Krajową Oceną Techniczną

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
 • Głębokość ościeżnicy 78 mm
 • Wypełnienia szyby pojedyncze o właściwościach ogniochronnych, wg Krajowej Oceny Technicznej, Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej 26 lub 31 mm
 • Krajowa Ocena Techniczna
  1. ITB-KOT-2017/0351 - "Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne, okna przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną"
  2. ITB-KOT-2018/0529 - "Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych całoszklanych systemu PROCURAL PE78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną"