System ścian osłonowych słupowo-ryglowych o odporności ogniowej EI30.

Charakterystyka

 • możliwość wykonywania przeciwpożarowych ścian osłonowych z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi
 • możliwość montażu okien i drzwi (jedno lub dwuskrzydłowych) przeciwpożarowych systemu PROCURAL PE78EI
 • taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybą
 • brak ograniczeń szerokości i wysokości konstrukcji
 • szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli wynosi 52 mm, a zewnętrznych listew maskujących 51 mm
 • rozwiązanie objęte aktualną Klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515
 • Głębokość słupów i rygli słupów: 85 - 196 mm, rygli: 91 - 201 mm
 • Szerokość słupów i rygli 52 mm
 • Wypełnienia szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o odporności ogniowej 15-66 mm
 • Przepuszczalność powietrza klasa AE 2100
 • Wodoszczelność klasa RE 2100
 • Izolacyjność termiczna

  U0 od 1,7 W/m2K oraz Ucw/Uw od 0,78 W/m2K (obliczono dla elementu o wymiarach: L 1200 x H 2500 mm, Ug=0,5 W/m2K, szyba)

 • Klasyfikacja Praca nr 1561/19/R118NZP + Aneks 1561/20/R136NZP + Aneks 1561/21/R143NZP
 • Dopuszczenia i świadectwa jakości
  1. klasyfikacja NR 03-01561/19/R126NZE
  2. 01561/16/R83NZP "Ocena rozprzestrzeniania ognia po ścianach i przekryciach dachowych systemu PROCURAL PF152"
  3. 1561/19/R118NZP + Aneks 1561/20/R136NZP + Aneks 1561/21/R143NZP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych systemu PROCURAL PF152 w konfiguracji pełnej i częściowej firmy PROCURAL Sp. z o.o.”